Országos kompetenciemérés – röviden OKM

Az Országos kompetenciamérés (OKM) elsődleges célja, hogy az iskoláknak lehetőséget adjon az önértékelésre és az így kapott eredmények lehetővé teszik, hogy az intézmény vezetői, a fenntartó és nem utolsósorban a szülők kellőképpen megalapozott képet kapjanak, amely alapján össze tudják hasonlítani az iskolák teljesítményét. Az iskolák teljesítménye pedig egyértelműen a tanárok és diákok teljesítményének összessége
A legalapvetőbb információ a tanulók szövegértés és matematikateljesítményét jellemző iskolai, telephelyi átlagpontszám. Ebből kiindulva mindenki meg tudja ítélni, hogy egy adott iskola hogyan teljesít az országos átlaghoz, illetve a hozzá hasonló méretű, elhelyezkedésű és típusú iskolák átlagához képest.

2022-ben átalakul a kompetenciamérés természettudományból is tesztet kell írniuk a hatodikos, a nyolcadikos és a tizedikes diákoknak,változás az is, hogy ettől az évtől online formában tartják az országos kompetenciamérést.
A szövegértés, a matematikai és a természettudományi méréseken a 6., 8. és 10. évfolyamosok vesznek részt
Mit vizsgálnak a mérések?
Minden mérési terület tesztje két részből áll, minden részt 45-45 perc alatt kell kitölteni. Az Oktatási Hivatal oldalán azt írja, a matematikai eszköztudást, a szövegértési képességet és a természettudományos műveltséget mérő online tesztek olyan feladatokból állnak, amelyek elsősorban a diákoknak azt a képességét tesztelik, hogy ismereteiket hogyan tudják alkalmazni a valódi problémák, helyzetek megoldásában.A matematikatesztben egy feladathoz 1-2 kérdés tartozik, a feladatban bemutatott szituáció többnyire életszerű. A kérdések között vannak viszonylag egyszerű, könnyen átlátható, egy lépésben megoldható feladatok és vannak hosszabb számításokat igénylők, sőt olyanok is, amelyek önálló matematikai módszer leírását kérik.

A szövegértés részben különféle szövegek szerepelnek, amelyekhez 7-15 kérdés tartozik. Ezek azt vizsgálják, hogy mennyire értette meg a diák a szöveget, például vissza tudja-e keresni a szövegben található információkat, képes-e a szövegben található összefüggések felismerésére, tudja-e értelmezni a szöveget.
A természettudomány tesztben egy feladathoz 1-2 kérdés tartozik. A kérdések megválaszolásához elsősorban nem a tudásukra van szükségük a diákoknak, hanem fel kell dolgozniuk a feladatban szereplő információkat, adatokat.
Példafeladatokat ezen a linken találtok valamennyi méréshez.
Mikor kap visszajelzést az iskola és a szülő az eredményekről?
A tesztek javítása központilag történik. Az ún. mérési azonosító segítségével a szülők is megnézhetik a gyermekük eredményeit. Ehhez a https://www.kir.hu/okmfit/ oldalon a Tanulói jelentés menüpontot választva az iskolától kapott mérési azonosító kártyán található mérési azonosítót kell megadni.
A diákok a fenti teszteken túl egy úgynevezett háttérkérdőívet is kitöltenek a szüleikkel közösen,otthon. ezekből a kérdőívekből a diákok szociokulturális hátterére voantkozó információkat szúrnek le a szakemberek.
A tesztek megírása mellett a diákok kapnak egy háttérkérdőívet is: otthon, szüleikkel együtt. A háttérkérdőív is online lesz elérhető.
A kérdőív kitöltése önkéntes, azonban érdemes időt szánni rá, hiszen a pedagógiában többszörösen bizonyított tudományos tény, hogy a tanulók teljesítményére nagy hatással van családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzete.
A tesztek kitöltésének időpontja:
A 6. évfolyamon 2022. május 18-31. között, a 8. évfolyamon 2022. május 4-17. között, a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3. között.

Forrás: Eduline, Oktatás.hu

Instagram